Ontwerpwedstrijden - Optieovereenkomst bouwkavel 3d, Houthaven Amsterdam
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Optieovereenkomst bouwkavel 3d, Houthaven Amsterdam

Gemeente Amsterdam zoekt een marktpartij om een optieovereenkomst mee te sluiten voor het ontwerp, realisatie en financiering van maximaal 102 woningen, commerciele voorzieningen en een parkeergarage op bouwkavel 3D Houthaven. De gemeente is voornemens de de overeenkomst, middels een openbare procedure, te sluiten op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

Het optierecht wordt verleend aan de combinatie VORM Ontwikkeling / BPD. (bron: VORM)

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.