Ontwerpwedstrijden - Optieovereenkomst Houthaven bouwkavel 5d en 5e Medeopdrachtgeverschap
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Optieovereenkomst Houthaven bouwkavel 5d en 5e Medeopdrachtgeverschap

Gemeente Amsterdam zoekt een marktpartij om een optieovereenkomst mee te sluiten voor het ontwerp, realisatie en financiering van maximaal 88 woningen (op basis van medeopdrachtgeverschap) op bouwkavel Houthaven bouwkavel 5d en 5e. De gemeente is voornemens de de overeenkomst, middels een openbare procedure, te sluiten op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

Het optierecht wordt verleend aan de combinatie BPD / ERA Contour. De overeenkomst is getekend op 6 september 2016. De gunningsdatum is niet bekendgemaakt. (bron: gemeente Amsterdam)

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.