Ontwerpwedstrijden - Ontwikkeling woongebouw Sluishuis Ijburg
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Ontwikkeling woongebouw Sluishuis Ijburg

Gemeente Amsterdam zoekt een marktpartij om een optieovereenkomst mee te sluiten voor de ontwikkeling van een woongebouw te Amsterdam. Op basis van een visie en referentiebeelden worden maximaal vier partijen geselecteerd voor de tweede ronde. De gemeente is voornemens de optieovereenkomst te sluiten op basis van kwaliteit en de hoogte van het optiebod.

Resultaat

Het optierecht wordt verleend aan de combinatie VORM / Besix. Het ontwerp is afkomstig van Bjarke Ingels Group (BIG) en Barcode Architects.

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Bjarke Ingels Group (BIG) en Barcode Architects

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.