Ontwerpwedstrijden - Herontwikkeling Cohenlaan Utrecht
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Herontwikkeling Cohenlaan Utrecht

Gemeente Utrecht schrijft een ontwikkelcompetitie uit voor de herontwikkeling van de Cohenlaan te Utrecht. Geïnteresseerden kunnen relevante documenten tot 1 juli 2016 opvragen via a.loef@utrecht.nl. De verkennende schets en het grondbod dienen uiterlijk 30 november 2016  in het bezit van de gemeente te zijn. De gemeente selecteert vervolgens een partij op basis van de vooraf vastgestelde criteria. 

Resultaat

De opdracht is gegund aan VORM Ontwikkeling. De gunningsdatum is niet bekendgemaakt. (bron: VORM)

Opdrachtgever
Gemeente Utrecht

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.