Ontwerpwedstrijden - Selectie ontwikkelaar Bouwveld 3.1 en 3.5 Anna's Hoeve
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Selectie ontwikkelaar Bouwveld 3.1 en 3.5 Anna's Hoeve

Gemeente Hilversum zoekt een ontwikkelaar voor het ontwerp, realisatie en financiering van woningen te Hilversum. De gemeente wil de opdracht, middels een openbare procedure, gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat
12 oktober 2016 heeft de gemeente bekendgemaakt dat voor bouwveld 3.1 HSB Bouw en voor bouwveld 3.5 Burgtbouw de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan.

De inschrijving van De Realisatie is terzijde gelegd omdat deze niet voldeed aan de geschiktheidseisen. Hierop heeft inschrijver De Realisatie op 30 oktober 2016 een kort geding tegen de gemeente aangespannen.

De rechter deed 8 december 2016 uitspraak. Een van de geschiktheidseisen is dat de inschrijver over een inschrijving bij de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, Woningborg of gelijkwaardig beschikt waarbij ook een beroep mag worden gedaan op een onderaannemer.
De Realisatie geeft aan dat zij geen bouwbedrijf is en met bouwbedrijven als onderaannemer werkt. Ten tijde van de inschrijving was nog geen keuze gemaakt voor een bepaalde onderaannemer waardoor lidmaatschap van de SWK of gelijkwaardig nog niet kon worden overlegd. In de UEA heeft De Realisatie aangegeven dat de onderaannemer later bekend zal worden gemaakt.
De rechter oordeelde dat beschikking over een dergelijk lidmaatschap een geschiktheidseis is en middels de UEA aangetoond moet worden of aan de eis wordt voldaan. Ook de subsidiaire vorderingen worden afgewezen. (bron: ECLI:NL:RBAMS:2016:9039)

Bouwveld 3.1 wordt gegund aan HSB Bouw, bouwveld 3.5 wordt gegund aan BurgtBouw.

Opdrachtgever
Gemeente Hilversum

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.