Ontwerpwedstrijden - Sloterdijk-Centrum N-kavel blok 1 en 3
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Sloterdijk-Centrum N-kavel blok 1 en 3

Gemeente Amsterdam zoekt een marktpartij voor de aankoop van grond en het ontwikkelen van blokken 1 en 3 op de N Kavel Sloterdijk-Centrum te Amsterdam. Middels een voorselectie wil de gemeente maximaal vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Resultaat

De opdracht wordt gegund aan Heijmans. (bron: Heijmans)

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.