Ontwerpwedstrijden - Vooraankondiging verkoop woningbouwkavels Nederweert
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Vooraankondiging verkoop woningbouwkavels Nederweert

De gemeente Nederweert is voornemens om de verkoop van 4 woningbouwkavels (met de mogelijkheid tot uitbreiding van optioneel nog eens 10 + 10 woningbouwkavels) aan te besteden. De gemeente Nederweert zoekt een partij die de kavels koopt en voor eigen rekening en risico max. 4 vrije sector nieuwbouwwoningen projectmatig realiseert.

Let op: dit is een vooraankondiging, u kunt nog niet reageren

Opdrachtgever
Gemeente Nederweert

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.