Ontwerpwedstrijden - Verkoop pand Markt 21 te Waalre
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Verkoop pand Markt 21 te Waalre

Gemeente Waalre zoekt een marktpartij voor het ontwerp, realisatie, financiering en onderhoud en exploitatie voor de duur van minimaal vijf jaar, van de herontwikkeling Markt 21 te Waalre. De gemeente is voornemens het pand te verkopen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

Het pan is verkocht aan Coen Smulders en Jan Joost de Jong. (bron: Eindhovens Dagblad)

Opdrachtgever
Gemeente Waalre

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.