Ontwerpwedstrijden - Marktconsultatie Kansen herontwikkeling Prinsenhof A en Gelders Archief
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Marktconsultatie Kansen herontwikkeling Prinsenhof A en Gelders Archief

Provincie Gelderland is voornemens de verkoop en herontwikkeling van Prinsenhof A en Gelders Archief in Arnhem aan te besteden. Voorafgaand aan de aanbesteding organiseert de provincie een marktconsultatie. Partijen die interesse hebben om te participeren kunnen zich per email aanmelden tot uiterlijk 17 november 2016 (12:00 uur).

Opdrachtgever
Provincie Gelderland

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.