Ontwerpwedstrijden - Verkoop Tramwerkplaats
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Verkoop Tramwerkplaats

Gemeente Oldambt zoekt een marktpartij voor de verkoop, exploitatie en eventuele herontwikkeling van de tramwerkplaats te Winschoten. De gemeente is voornemens de opdracht, middels een openbare procedure, te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

Procedure stopgezet.

Opdrachtgever
Gemeente Oldambt

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.