Ontwerpwedstrijden - Ontwikkeling Woonservicezone centrum Delfzijl
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Ontwikkeling Woonservicezone centrum Delfzijl

Gemeente Delfzijl zoekt een marktpartij voor de aankoop van grond (en/of vastgoed) en het ontwikkelen van een woonservicezone met wooneenheden, zorgvoorzieningen en supermarkten te Delfzijl. Middels een voorselectie wil de gemeente maximaal vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Resultaat

Er zijn drie aanmeldingen ontvangen. (bron: Eemsbode)

De opdracht wordt gegund aan Rottinghuis' Aannemingsbedrijf. Het ontwerp is afkomstig van De Zwarte Hond. (bron: Eemskrant)

Opdrachtgever
Gemeente Delfzijl

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.