Ontwerpwedstrijden - Verkoop perceel/ bouwkavel grondgebonden woningen DSK 2
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Verkoop perceel/ bouwkavel grondgebonden woningen DSK 2

De gemeente Haarlem zoekt een marktpartij voor het ontwerp, realisatie en financiering van grondgebonden woningen op een bouwkavel in de Van Zeggelenbuurt te Haarlem. De gemeente is voornemens het perceel, middels een openbare procedure, te verkopen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Resultaat

Er zijn tien inschrijvingen ontvangen. Het College van B&W is voornemens de opdracht te gunnen aan Wibaut. (bron: Verkoop kavel DSK 2, gemeente Haarlem, 20 juni 2017)

De opdracht is gegund aan Wibaut Projectontwikkeling. (bron: DSK2.nl)

Opdrachtgever
Gemeente Haarlem

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.