Ontwerpwedstrijden - Verkoop penitentiaire inrichting Overamstel
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Verkoop penitentiaire inrichting Overamstel

Het Rijksvastgoedbedrijf zoekt een marktpartij voor de aankoop van grond en het ontwikkelen van een nieuwe stadswijk op het terrein van de voormalige Bijlmerbajes te Amsterdam. Middels een voorselectie wil het Rijksvastgoedbedrijf 5 tot 7 partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Resultaat

Er zijn vijf consortia geselecteerd voor deelname aan de gunningsfase:

  • ABC Planontwikkeling
  • AM
  • Luchtplaats en Wonam
  • Roundhill Capital en Rijnboutt
  • Vastint

bron: Cobouw

De opdracht wordt gegund aan een consortium bestaande uit AM, AT Capital Group en Cairn Real Estate. Het ontwerp is afkomstig van OMA,  LOLA Landscape en FABRICations. (bron: Rijksvastgoedbedrijf)

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.