Ontwerpwedstrijden - Pilot Natuurlijk Ondernemen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Pilot Natuurlijk Ondernemen

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant schrijft een ontwikkelcompetitie uit voor de Pilot Natuurlijk Ondernemen. Het fonds zoekt naar ondernemende inschrijvers die hun bedrijf willen uitbreiden of opstarten op een aantal hectares binnen of aangrenzend op het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en om deze percelen ‘natuurinclusief’ in te richten en te beheren. Ook niet agrarische ondernemende inschrijvers en burgerinitiatieven kunnen zich aanmelden. Inschrijvers komen in aanmerking voor koop van de percelen of voor huur, pacht of anderszins met of zonder de optie eerste recht op koop.

Resultaat

De volgende inschrijvingen zijn ontvangen:

  • Breda (cluster 1): 1 inschrijver;
  • Hilvarenbeek (cluster 2, gehele cluster): 5 inschrijvers, (cluster 2, deel 1): 2 inschrijvers, (cluster 2, deel 2): 1 inschrijver;
  • Schijndel, Boschweg (cluster 3): 2 inschrijvers;
  • Schijndel, Hardekamp (cluster 4): 3 inschrijvers;
  • Son en Breugel (cluster 5): 2 inschrijvers.

Het gunningsbesluit is 3 juli 2017 bekendgemaakt:

  • Breda (cluster 1): niet gegund;
  • Hilvarenbeek (cluster 2): Ondernemingsplan Boeren met Natuur Hilvarenbeek (Jan en Nico van den Broek);
  • Schijndel, Boschweg (cluster 3): niet gegund;
  • Schijndel, Hardekamp (cluster 4): niet gegund;
  • Son en Breugel (cluster 5): Ondernemingsplan Pilot Natuurlijk Ondernemen (Christian Rovers).

Een evaluatie van de pilot is hier te vinden. De provincie is voornemens najaar 2017 een nieuwe prijsvraag uit te schrijven.

Opdrachtgever
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.