Ontwerpwedstrijden - Herontwikkelingsterrein De Staal
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Herontwikkelingsterrein De Staal

Gemeente Delft zoekt een marktpartij voor de verkoop en herontwikkeling van De Staal te Delft. De gemeente wil vijf partijen selecteren op basis van een visie. Deze partijen dienen de visie tot een projectplan uit te werken waarna de gemeente een winnaar aanwijst.

Resultaat

Er zijn twee inschrijvingen ontvangen. De opdracht wordt gegund aan Novaform Vastgoedontwikkelaars. (bron: Delftse Post)

Opdrachtgever
Gemeente Den Haag

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.