Ontwerpwedstrijden - Horecakavel 11 Tuinen van West
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Horecakavel 11 Tuinen van West

Gemeente Amsterdam zoekt een marktpartij om een optieovereenkomst mee af te sluiten voor het ontwerp, realisatie, financiering, onderhoud en exploitatie van een horecagelegenheid te Amsterdam. De gemeente is voornemens het optierecht, middels een openbare procedure, te verlenen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

Geen inschrijvingen ontvangen, procedure stopgezet. (bron: gemeente Amsterdam)

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.