Ontwerpwedstrijden - A10-strook Kop Zuidas (fase1)
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

A10-strook Kop Zuidas (fase1)

Gemeente Amsterdam zoekt een marktpartij voor de ontwikkeling van de A10-strook Kop Zuidas (fase1). De gemeente is voornemens het optierecht, middels een openbare procedure, te verlenen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Resultaat

Het optierecht wordt verleend aan AM. (bron: gemeente Amsterdam)

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.