Ontwerpwedstrijden - Sloterdijk-Centrum, Kavel O, blok 5 en 10
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Sloterdijk-Centrum, Kavel O, blok 5 en 10

Gemeente Amsterdam zoekt een marktpartij om een optieovereenkomst mee te sluiten voor het ontwerp, realisatie, financiering en exploitatie / verkoop van de ontwikkeling van twee torens met huur- en koopwoningen, onzelfstandige studentenhuisvesting en voorzieningen te Amsterdam. Middels een voorselectie wil de gemeente vier partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens het optierecht te verlenen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Resultaat

De optieovereenkomst is gegund aan de combinatie TBD / MVSA Architects in samenwerking met Kondor Wessels, Delva Landscape Architects, De Dakdokters, VIAC en Klimaatgarant. (bron: Architectenweb)

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.