Ontwerpwedstrijden - Oostveerkavel Johan van Hasseltweg
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Oostveerkavel Johan van Hasseltweg

Gemeente Amsterdam schrijft een ontwikkelcompetitie uit voor de tijdelijke invulling van Oostveerkavel Johan van Hasseltweg te Amsterdam. Gevraagd wordt om  samen met bewoners een maatschappelijk programma ontwikkelen, financieren, realiseren en exploiteren. Met de winnaar sluit de gemeente een bruikleenovereenkomst voor de grond.
In de eerste ronde wordt  gevraagd om een visie op de tijdelijke invulling, globaal plan van aanpak inclusief investerings- en exploitatieplan, concept-programmering, globale schets van de te realiseren tijdelijke opstallen en een globale schets van kwaliteit en aantal te realiseren social return plekken. Een selectiecommissie selecteert maximaal vijf plannen voor uitwerking in de tweede ronde.
De vijf geselecteerde plannen worden eind januari gepresenteerd aan een buurt- en vakjury, waarna de winnaar wordt geselecteerd.

Resultaat

De jury heeft de VerbroederIJ tot winnaar uitgeroepen.

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.