Ontwerpwedstrijden - Herontwikkeling Singelgebied 2.0
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Herontwikkeling Singelgebied 2.0

Gemeente Veere zoekt een marktpartij voor het ontwerp, realisatie en financiering van de herontwikkeling Singelgebied te Domburg. Middels een voorselectie wil de gemeente vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens het terrein te verkopen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Dit is een heraanbesteding van de op 6 november 2017 stopgezette procedure.

Resultaat

De opdracht is gegund aan Bouwbedrijf De Delta. (bron: Het NIC)

Opdrachtgever
Gemeente Veere

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.