Ontwerpwedstrijden - Selectieprocedure boerderijeiland Rood Noot
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Selectieprocedure boerderijeiland Rood Noot

Gemeente Utrecht zoekt een marktpartij voor de herontwikkeling van (een deel van) boerderijeiland Rood Noot, met alle daarop aanwezige bouwwerken en gronden. De gemeente is voornemens de gronden in erfpacht uit te geven op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Resultaat

De opdracht wordt gegund aan Brouwerij de Prael. (bron: DUIC)

Opdrachtgever
Gemeente Utrecht

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.