Ontwerpwedstrijden - Tender Kavel 3D Buiksloterham
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Tender Kavel 3D Buiksloterham

Gemeente Amsterdam zoekt een marktpartij om en optierecht aan te verlenen voor voor het ontwerp, realisatie en financiering van de ontwikkeling van Kavel 3D Buiksloterham te Amsterdam. De gemeente is voornemens het optierecht, middels een openbare procedure, te verlenen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Resultaat

Het optierecht wordt verleend aan Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling. Het ontwerp is afkomstig van Marc Koehler Architects en Boom Landscape. (bron: gemeente Amsterdam)

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.