Ontwerpwedstrijden - Sloterdijk-Centrum, Kavel O, blok 6, 8 en 9a
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Sloterdijk-Centrum, Kavel O, blok 6, 8 en 9a

Gemeente Amsterdam zoekt een marktpartij om een optieovereenkomst mee te sluiten voor het ontwerp, realisatie en financiering van woningen en voorzieningen te Amsterdam. De gemeente is voornemens het optierecht, middels een openbare procedure, te gunnen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Resultaat

De optieovereenkomst wordt gesloten met de combinatie BPD Ontwikkeling en Era Contour. (bron: Cobouw)

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.