Ontwerpwedstrijden - Verkoop en Ontwikkeling bouwblok Trans - Nieuwstraat - Rijnkade
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Verkoop en Ontwikkeling bouwblok Trans - Nieuwstraat - Rijnkade

Gemeente Arnhem zoekt een combinatie van ontwikkelaar en architect voor de herontwikkeling van het bouwblok Trans - Nieuwstraat - Rijnkade tot woningen en commerciële ruimte te Arnhem. De gemeente is voornemens het bouwblok, middels een openbare procedure, te verkopen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Resultaat

Op basis van een visie op de opgave zijn de volgende vijf partijen geselecteerd voor uitwerking van hun plan in de tweede ronde.

  • AM / Barcode;
  • Dura / OZ;
  • Heijmans / Diederendirrix;
  • Strukton / Arons-Gelauff en Ter Steege;
  • Stadswaarde / Cruz y Ortiz.

In het najaar van 2018 wordt de uiteindelijke keuze bekendgemaakt. (bron: De Gelderlander)

Er zijn vier inschrijvingen ontvangen. De opdracht wordt gegund aan AM.

Opdrachtgever
Gemeente Arnhem

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.