Ontwerpwedstrijden - Inschrijving huurrecht tankstation te Zoetermeer
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Inschrijving huurrecht tankstation te Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer zoekt een marktpartij voor het ontwikkelen van een tankstation op een kavel te Zoetermeer. De gemeente is voornemens het huurrecht te gunnen op basis van de hoogste bieding.

Resultaat

Er zijn vijf inschrijvingen ontvangen. Het huurrecht wordt gegund aan Q8/Tango. (bron: BZO Tankstations)

Op TenderNed is als gunningsdatum 12 oktober 2018 genoemd.

Opdrachtgever
Gemeente Zoetermeer

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.