Ontwerpwedstrijden - Tender Bakema Park Zuid
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Tender Bakema Park Zuid

Gemeente Amsterdam zoekt een marktpartij voor het ontwerp, realisatie, financiering, onderhoud en exploitatie van middeldure huurwoningen te Amsterdam. De gemeente is voornemens, middels een openbare procedure, een optierecht te verlenen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Resultaat

Het optierecht wordt gegund aan KondorWessels. (bron: KondorWessels)

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.