Ontwerpwedstrijden - Optiecontract Blok 8A Amstelkwartier
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Optiecontract Blok 8A Amstelkwartier

Gemeente Amsterdam zoekt een marktpartij om een optieovereenkomst mee te sluiten voor de ontwikkeling van een woongebouw met kinderdagverblijf te Amsterdam. De gemeente is voornemens de optieovereenkomst, middels een openbare procedure, te sluiten op basis van de het aantal woningen groter dan 70 m², score energieprestatieberekening en optievergoeding.

Resultaat

Het optierecht wordt gegund aan NL Development. Het ontwerp is afkomstig van Egmond, architecten. (bron: van Egmond, architecten)

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.