Ontwerpwedstrijden - Erfpachtovereenkomst voor tijdelijke studentenhuisvesting Utrecht Science Park
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Erfpachtovereenkomst voor tijdelijke studentenhuisvesting Utrecht Science Park

De Universiteit Utrecht zoekt een partij (of combinatie van partijen) voor het ontwerp, realisatie financiering onderhoud en exploitatie van tijdelijke huisvesting voor (internationale) studenten voor maximaal 15 jaar in het Science Park Utrecht. De gemeente is voornemens de opdracht, middels een openbare procedure te gunnen op basis van: ingangsdatum verhuur, aantal te verhuren wooneenheden en principeverkavelingstekening, verwachte aantrekkelijkheid voor studenten en duurzaamheid

Resultaat

Er zijn twee inschrijvingen ontvangen. De universiteit is voornemens de opdracht aan een onbekende combinatie te gunnen. Tegen dit gunningsvoornemen is de andere onbekende combinatie in verzet gekomen en heeft een kort geding aangespannen. De rechter heeft de bezwaren van de tweede onbekende combinatie afgewezen. (bron: ECLI:NL:RBMNE:2019:3123)

De opdracht wordt gegund aan de combinatie Camelote Europe / Jan Snel. (bron: Universiteit Utrecht)

Opdrachtgever
Universiteit Utrecht

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.