Ontwerpwedstrijden - Waterfront fase 3 te Harderwijk Ontwikkelingscompetitie deelgebied 1
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Waterfront fase 3 te Harderwijk Ontwikkelingscompetitie deelgebied 1

Gemeente Harderwijk zoekt een marktpartij voor het ontwerp, realisatie en financiering van de locaties "Stadswerven" en "Kades" te Harderwijk. Middels een voorselectie wil de gemeente vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens het ontwikkelrecht te gunnen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Resultaat

Het ontwikkelrecht wordt gegund aan de combinatie BPD / Trebbe Wonen.

Opdrachtgever
Gemeente Harderwijk

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.