Ontwerpwedstrijden - Ontwikkeling Gertrudisboulevard 225
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Ontwikkeling Gertrudisboulevard 225

Gemeente Bergen op Zoom zoekt een marktpartij voor de verkoop en herontwikkeling van Gertrudisboulevard 225 te Bergen op Zoom. De gemeente is voornemens de grond middels een openbare procedure, te verkopen, op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding.

Resultaat

Geen inschrijvingen ontvangen. Procedure stopgezet.

Opdrachtgever
Gemeente Bergen op Zoom

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.