Ontwerpwedstrijden - Realisatie en exploitatie crematorium Harderwijk
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Realisatie en exploitatie crematorium Harderwijk

Gemeente Harderwijk zoekt een marktpartij voor de verkoop van grond t.b.v. ontwikkeling en exploitatie van een crematorium aan de Ceintuurbaan te Harderwijk. De gemeente is voornemens de grond middels een openbare procedure, te verkopen, op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding.

Resultaat

Geen inschrijvingen ontvangen, procedure stopgezet. (bron: Omroep Gelderland)

Opdrachtgever
Gemeente Harderwijk

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.