Ontwerpwedstrijden - Grondverkoop en bouwen woningen Koningshof
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Grondverkoop en bouwen woningen Koningshof

Gemeente Haarlem zoekt een marktpartij voor het ontwerp, realisatie en financiering van koopwoningen te Haarlem. De gemeente is voornemens de grond, middels een openbare procedure, te verkopen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Resultaat

De grond wordt verkocht aan De Raad. (bron: De Raad)

Opdrachtgever
Gemeente Haarlem

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.