Ontwerpwedstrijden - Blok 1 Centrumeiland IJburg Amsterdam
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Blok 1 Centrumeiland IJburg Amsterdam

Gemeente Amsterdam zoekt een marktpartij om een optieovereenkomst mee te sluiten voor ontwerp, realisatie en financiering van vrije sector huurwoningen, middeldure huurwoningen, niet-woonprogramma en parkeerplaatsen te Amsterdam. De gemeente is voornemens het optierecht, middels een openbare procedure, te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

Het optierecht wordt gegund aan de combinatie Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling / Fakton Capital. Het ontwerp is afkomstig van MKA Architects en ANA Architecten. (bron: gemeente Amsterdam)

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.