Ontwerpwedstrijden - prijsvragen

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

prijsvragen

Prijsvragen
Op deze pagina biedt het Steunpunt Ontwerpwedstrijden een overzicht van lopende en gerealiseerde prijsvragen (ook wanneer het geen Europese of nationale proceduresbetreft). De procedures op deze site zijn ontleend aan meldingen, de aanbestedingskalender, TenderNed en Tenders European Daily. Hoewel daarnaar wordt gestreefd, kan het Steunpunt daarom niet garant staan voor het eventueel ontbreken van een procedure. Wie constateert dat er een procedure ontbreekt, wordt verzocht deze aan het Steunpunt te melden.

Aanbevelingen
Het Steunpunt reageert gevraagd en ongevraagd op nieuw aangekondigde procedures. De aanbevelingen van het Steunpunt worden op deze website gepubliceerd met het doel, bij te dragen aan verbetering van de procedures. Het Steunpunt streeft ernaar, de aanbevelingen te doen voordat de vragenronde gesloten is.

Menu
In het menu kunt u de prijsvragen opvragen waarvan
- aanmelding open staat,
- aanmelding gesloten is,
- het resultaat bekend is.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.