Ontwerpwedstrijden - www.snelweghuis.nl
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

www.snelweghuis.nl

In het kader van het innovatieprogramma Wegen naar de toekomst schrijft de Minister van Verkeer en Waterstaat een internationale openbare ideeënprijsvraag uit. Gevraagd wordt om ideeën in de vorm van een 'snelweghuis' waarbij  mogelijkheden om wonen, werken, recreëren en infrastructuur worden geïntegreerd in de onmiddellijke nabijheid van een snelweg. De uitschrijver ernaar om op termijn te komen tot de realisatie van tenminste één snelweghuis.

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. De opdrachtgever heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd voor overleg over de opstelling van het prijsvraagprogramma. 

Resultaat

  • 1e prijs: Autoreverse, Mark Groen en Estelle Batist (Delft) (Fokkema & Partners Architecten)
  • Gedeelde 2e prijs: Bermtoerisme,Van Dolderen van der Prijt architecten (Amsterdam); E30A2, Ana Belin Franco, Carlos Lapresta, Fernando Rodriquez, (Berlijn);
  • Gedeelde 3e prijs: ?-TYP, Maxwan architecture urbanism (Rotterdam); 183050, Will Cousins, Matt Cousins, Gianluca Villa (Londen) en F. Op ten Berg (Amsterdam). PJ van JanJaap Ruyssenaars en Paco Bunnik (Amsterdam) met Owen Reddington en David Lamasniw (Ierland), en Graffiti Guiseppe Gurrieri (Ragusa, Italië en Zoltan Magyari (Eger, Hongarije)
  • Eervolle vermelding: voor zeven studententeams van de KTH School of Architecture, Royal Institute of Technology (Stockholm, Zweden)
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.