Ontwerpwedstrijden - Ontwerp een nieuw SBR-Referentiedetail met een bijzondere kwaliteit
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ontwerp een nieuw SBR-Referentiedetail met een bijzondere kwaliteit

Stichting Bouwresearch wil met het uitschrijven van deze open ideeënprijsvraag aandacht vragen voor referentiedetails bij bouwwerken. Doel van de wedstrijd is aan te tonen dat referentiedetails die zich lenen voor bewerking en die voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit niet 'saai' en 'fantasieloos' hoeven te zijn. Tevens wil Stichting Bouwresearch op deze manier te weten komen wat er in de bouwpraktijk leeft, welke ontwikkelingen er zijn en welke ideeën de ontwikkeling van details kunnen beïnvloeden. Op de website van Stichting Bouwresearch, zijn enkele voorbeelden van SBR-Referentiedetails opgenomen.

Resultaat
Onbekend. Het juryrapport en de uitslag zijn niet (openbaar) bekendgemaakt.
Opdrachtgever
Stichting Bouwresearch


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.