Ontwerpwedstrijden - Bouwfondsprijsvraag 2 Het aanzien van Nederland: de woonwijk van de toekomst
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Bouwfondsprijsvraag 2 Het aanzien van Nederland: de woonwijk van de toekomst

De 2e Bouwfondsprijs, gecombineerd met de NPS Publieksprijs, is een openbare ideeënprijsvraag, wordt uitgeschreven dor NIROV, Bouwfonds, Cinemedia BV, NAi en NPS. Aan architecten tot 35 jaar wordt de vraag voorgelegd, hoe de woonwijk van de toekomst er uit kan zien.

Resultaat

  • Winnaar Bouwfondsprijs 2000: Cut up Livin, as flexible as your lifestyle, Sandor Naus, Peter Hoste en Anthony Kleinepier
  • De NPS publieksprijs: Het gras bij de buren, C. Haakman, T. Broekmans, C. Combé, M. Cubrilo, S. Jacobs, I. van Lieshout, A. Mannsur, L. Maréchal, M. Peters, B. Ponteyn en D.Terpstra 
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.