Ontwerpwedstrijden - Uitvaartcultuur als ontwerpopgave
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Uitvaartcultuur als ontwerpopgave

Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) i.s.m. Yarden Uitvaartverzekering schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit onder studenten aan de architectuuropleidingen in alle ruimtelijke disciplines, met de vraag om een ontwerp voor een uitvaartcentrum dat inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering en de multiculturele samenleving voor één van drie gegeven locaties in Den Haag of locatie naar eigen keuze, al dan niet in combinatie met een begraafplaats en/of crematorium.Het is de intentie van de uitschrijver om de ideeënprijsvraag onder studenten te vervolgen met een openbare projectprijsvraag voor een uitvaartcentrum 

Resultaat 

  • 1e prijs: Necroplaza, Pieter Bas Zwaga (locatie Prins Clausplein)
  • 2e prijs: Tijd voor Afscheid, Berend-Jan Engbers (locatie Waddengebied)
  • Gedeelde 3e prijs: down-to-earth, Greetje de Jager (locatie Schilerswijk)
  • Gedeelde 3e prijs: Draagbaar, Bart de Rooij (locatie Schilderswijk)
  • Eervolle vermeldingen: Brug, Marco van Geel; Mo(nu)ment, Jeroen Boersma; Over de grens, Nanne Fokma. 
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.