Ontwerpwedstrijden - Ideeënprijsvraag Stadskantoor
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ideeënprijsvraag Stadskantoor

Gemeente Rotterdam schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit onder architecten tot 40 jaar, met de vraag om een architectonisch en stedenbouwkundig voorstel voor een nieuw stadskantoor op de locatie van het huidige stadskantoor achter het stadhuis aan de Coolsingel. Het plan moet inzicht bieden in de potentie van de locatie en in de diversiteit van de programma's. Ook wordt verwacht dat de kwaliteit van de directe omgeving door het ontwerp verbetert.  

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is in grote lijnen opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. De passage over het auteursrecht wijkt af van het model.

Resultaat
De jury wees 5 gelijkwaardige winnaars aan.

  • PHE N.Y. L.A. La Nine, Lidy Meijers en Helga Snel
  • Figure Sky, Rajan V. Ritoe, Koen Kragting en Patrick Colly (Ritoe architecture, urbanism and infrastructure)
  • De Vlinder, Maarten van Tuijl, Tom Bergevoet en Naoko Hikami m.m.v. Peter Boe
  • Kop van de Stad, Christian Müller (Christian Müller Architects)
  • Fountainhead, Fjodor Richter, Frank Pier Servaas en Hjalmar Frederiksson (Forideas), m.m.v. Gaston Peer (Ecotronics) en Ronald Wisse (Visual data).
    Eervolle vermelding:
  • Mediator, Marc Prins, Igor Kebel en Mika Cimolini (Elastik)  
Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.