Ontwerpwedstrijden - Royaal Wonen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Royaal Wonen

Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting (SEV) schrijft i.s.m. Metropolis Architecten een openbare ideeënprijsvraag uit onder architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, kunstenaars (evt i.s.m. projectontwikkelaars en corporaties), met de vraag om innovatieve ontwerpen (in vijf categorieën woonmilieus) als antwoord op de steeds dringender vraag naar woningen en woonmilieus met speciale kwaliteiten. De opgave is niet gericht op op woningen die voor veel mensen betaalbaar zijn. 
De winnende ontwerpen zijn bedoeld om toekomstige particuliere opdrachtgevers in Almere Overgooi te inspireren. De uitschrijver zal zich inspannen om hen te interesseren voor realisatie van deze ontwerpen.

Resultaat

  • winnaar categorie Naoorlogse woonwijk: Gedoogwoning, RWA
  • winnaar categorie Binnenstedelijke locatie: Het magazijn van de ruimte, 3D0D 
  • winnaar categorie Netwerkstad: Casco city, Hub Architecture 
  • categorieën Landgoed/Landschap en Particuliere Bouwkavel: geen winnaars aangewezen
Opdrachtgever
SEV
Metropolis Architecten


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.