Ontwerpwedstrijden - Rijnland bouwt een huis
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Rijnland bouwt een huis

De gemeente Leiden heeft een lokatie met twee kavels aangewezen om daar onder particulier opdrachtgeverschap twee woningen te laten realiseren. In de eerste ronde van de hiertoe uitgeschreven ideeënprijsvraag kunnen potentiële opdrachtgevers een programma van eisen opstellen voor een nieuw te bouwen woning. De twee winnende voorstellen dienen als uitgangspunt voor de ontwerpprijsvraag, waarbij gevraagd wordt om om een ontwerp voor het woonhuis van opdrachtgever A op kavel 1 of opdrachtgever B voor kavel 2. De architectuur dient hoogwaardig, eigentijds en vernieuwend te zijn. De particuliere opdrachtgevers van beide kavels hebben de verplichting de opdracht tot realisering van het project te verstrekken aan de ontwerpers die zij als winnaar hebben aangewezen.

Resultaat
De opdrachten worden verstrekt aan:

  • Kavel 1: MG 014, Axel Möltgen & Anja Götze, Interieur Architectuur
  • Kavel 2: Liruvadiwi, m/v architecten
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.