Ontwerpwedstrijden - A design for places left over after planning
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

A design for places left over after planning

Atelier HSL schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit onder beeldend kunstenaars, architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ontwerpers en andere professionals met de vraag om voorstellen voor een inspirerende beeldende ingreep, vormgeving of inrichting, die de culturele dimensie van de HSL kan verbreden en/of vergroten voor één of meer van de vijf inpassingszones langs de Hogesnelheidslijn. Het is de intentie van de uitschrijver om op basis van de schetsontwerpen opdracht tot realisatie te verstrekken.

Resultaat   
De jury nomineerde drie inzendingen: 

  • voor locatie 1, gronddepot in de Haarlemmermeer (overhoek tussen HSL, Schiphollijn en N207): DV, Casper le Fèvre;
  • voor de locaties 2 en 3 heeft de jury geen inzending geselecteerd;
  • locatie 4, gronddepot in gemeente Bergschenhoek (geplooid maaiveld langs de HSL-Zuid): Non-stop, Martine Leroi, Glads Jacobson en Matthijs van 't Hoff (doks stedebouw);
  • locatie 5, sporendriehoek Blijdorp, Rotterdam (oksel tussen HSL en bestaande spoorlijnen): DO, MTD landschapsarchitecten;
Opdrachtgever
Atelier HSL


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.