Ontwerpwedstrijden - Jongeren voor jongeren
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Jongeren voor jongeren

Stichting Woondrecht schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit onder architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, binnenhuisarchitecten, industriële vormgevers, beeldende kunstenaars en studenten van de genoemde vakgebieden tot 30 jaar oud, met de vraag om een ontwerp voor een ontwerp voor een multifunctioneel gebouw voor de algemene voorzieningen van een wooncomplex voor jongeren die er zelfstandig en ook begeleid wonen. Tevens wordt een ontwerp voor de buitenruimte gevraagd waardoor de verkeersstraat tot multifunctioneel verblijfsgebied wordt getransformeerd. 

Resultaat   

  • 1e prijs: Kruispunt Crabbehof, CSAR Architecture
  • 2e prijs: TPO3, Mark Koehler, Nanne de Ru en Nolly Vos
  • 3e prijs en publieksprijs: L’espace du travailleurs, Remijnse Architectuur
Opdrachtgever
Stichting Woonbron

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.