Ontwerpwedstrijden - Nefertem project
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Nefertem project

Aathon management schrijft een ideeënprijsvraag uit voor een integraal en conceptueel duurzaam voorstel voor een boerderij dat een Rijksmonument is. In de opgave moet er een voorstel gedaan worden voor een kenniscentrum, een kuurcentrum, de tuin en het dak moet worden voorzien van zonnecellen.
Deelname staat open voor architecten, industrieel vormgevers en landschapsarchitecten.
Er is een totaal prijzengeld van € 10.500,- excl. BTW dat door de jury naar eigen inzicht wordt verdeeld.
Het is de intentie van de uitschrijver om een of meer winnende teams te betrekken bij eventuele realisatie van het project, dit hangt mede af van de toekenning van Europese investeringssubsidies. De inzendingen worden tentoongesteld en zo veel mogelijk gepubliceerd via het internet, een gedrukte publicatie en via andere media.

Resultaat
Het resultaat van deze procedure is niet bekendgemaakt. Het Steunpunt heeft de uitslag niet kunnen achterhalen.
Opdrachtgever
Aathon management

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.