Ontwerpwedstrijden - Zorg(zame) architectuur, Zorg voor wonen - Wonen met zorg
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Zorg(zame) architectuur, Zorg voor wonen - Wonen met zorg

College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen schrijft een openbare ideeënprijsvraag  
uit onder architecten en studenten TU Bouwkunde en Academies van Bouwkunst in Nederland, bij voorkeur in samenwerking met deskundigen op het terrein van zorgvoorzieningen, met de vraag om een ontwerp voor één of meerdere gebouwen voor ouderen waar aan de diverse vormen van zorgbehoefte invulling wordt gegeven. De uitwerking moet gericht zijn op bewonersgroepen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en zijn aangewezen op verpleging of intramurale zorgverleners. 

Resultaat

  • 1e prijs: Thuis in de stad, Andre Rongen, Anje leger en Martijn Huting (Royal Haskoning Architecten)
  • 2e prijs: Melange, Branka Vuksanovic, Edwin van der Wulp, Luliette Weys, Koen Mulder, Margriet Eugelink, Rob Heesakkers en Roel Veenstra (Van Aken architectuur en stedenbouw)
  • 3e prijs: Abacus, Siebren Baars, Maartje Berenschot-Postmus, Hans Buitenhuis, Harmen Grunstra, Pieter Koot, Jelle Sluis en Teunis Vonk (Grunstra Architectengroep)
  • Eervolle vermeldingen: Zorgboot, Ton Verweij; Recycling Kruidenbuurt, Mark van der Poll
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.