Ontwerpwedstrijden - Groningen Milieuboulevard 2
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Groningen Milieuboulevard 2

Platform Gras schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit met de vraag om een plan voor de rand van een bedrijventerrein waar milieutechnologie en duurzaam hergebruik het thema is. Er wordt gezocht naar een groeimodel aangezien de ontwikkeling van het bedrijventerrein tien a vijftien jaar zal beslaan. Het terrein vervult de rol van zichtlocatie. De ideeën zullen als inspiratie dienen voor het stedenbouwkundig plan van de gemeente Groningen. De gemeente heeft als ambitie om het gebied op termijn samen met de prijswinnaar en een basisbedrijf verder te ontwikkelen, de winnaar krijgt dan een vervolgopdracht.

Resultaat

  • 1e prijs: Panorama Groningen, architectenbureau Micha de Haas (vanaf 2008 Abbink X De Haas architectures)
  • 2e prijs: Noorderlicht, SAAS Architecten
  • 3e prijs: Milieumarkt, Jeroen Huijsinga en Joost Koek
  • Eervolle vermeldingen: MADE Architecten met Schie 2.0, en NEXT Architects  
Opdrachtgever
Platform GRAS


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.