Ontwerpwedstrijden - Geest en Grond: Nieuw erfgoed / New heritage
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Geest en Grond: Nieuw erfgoed / New heritage

Erfgoedhuis Zuid-Holland schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit in de categorieën 'professionelen' en 'ervaringsdeskundigen', met de vraag om een ontwerp voor een woonwijk voor een van de twee geschetste locaties binnen de gegeven schematische grenzen, een voorstel voor zowel het stedenbouwkundige en landschappelijke programma en een schetsmatige indruk van de architectonische uitwerking van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte.

Procedure
Bij de formulering van de opgave voor uitwerking in een volgende fase oriënteert de uitschrijver zich op alle prijsvraaginzendingen, dus niet per sé de winnaars. Hiertoe wordt met betrokken inzenders in daartoe samen te stellen teams, verder overleg gevoerd.

Resultaat   

  • 1e prijs professionelen: niet uitgereikt
  • 2e prijs professionelen: De Hofwal, Lennard Duindam & Martijn Kessler (Atelier de Olmenhorst)
  • 3e prijs professionelen: Bulb Fiction, François Mertens, Francesco Cazzola & Luca Veltri (MCV)
  • Eervolle vermelding professionelen: De schakel, Lotte Schubert
  • Prijs ervaringsdeskundigen: Alexander Warmenhoven
Opdrachtgever
Erfgoedhuis Zuid-Holland


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.