Ontwerpwedstrijden - Humane zorg in een gesloten setting
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Humane zorg in een gesloten setting

College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen schrijft een ideeënprijsvraag uit onder architecten en studenten TU Bouwkunde en Academies van Bouwkunst in Nederland, bij voorkeur in samenwerking met deskundigen op het terrein van zorgvoorzieningen, met de vraag om een ontwerp voor een voorziening voor huisvesting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die langdurig (soms blijvend) zorg nodig hebben in een gesloten setting. De uit de prijsvraag voortkomende ideeën dienen ter inspiratie voor de ontwikkeling van toekomstige bouwmaatstaven voor gezondheidszorgvoorzieningen.

Resultaat

  • 1e prijs: Oase, VHP
  • 2e prijs: Buitengewoon Binnen, G.J. Knevel en Het Binnen, E.H. Tom, S. Lap, Y. Sigmond, en M. van der Pluijm
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.