Ontwerpwedstrijden - Geest en Grond: Het gewenste landschap / The desired landscape
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Geest en Grond: Het gewenste landschap / The desired landscape

Erfgoedhuis Zuid-Holland schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit in de categoriën 'professionelen' en 'ervaringsdeskundigen', met de vraag om een ontwerp van een ontwikkelingsstrategie voor het bedrijventerrein Delfweg in de gemeente Noordwijkerhout waarin het open bollenlandschap optimaal gecombineerd wordt met adequate actuele bedrijfsvoering. Hiernaast wordt gevraagd om een ontwerp voor een nieuw bedrijfsgebouw, een nieuw type bollenschuur.

Procedure
Bij de formulering van de opgave voor uitwerking in een volgende fase oriënteert de uitschrijver zich op alle prijsvraaginzendingen, dus niet per sé de winnaars. Hiertoe wordt met betrokken inzenders in daartoe samen te stellen teams, verder overleg gevoerd.

Resultaat

  • 1e prijs professionelen: Driedubbele winst, Stefan Bendiks, Aglaee Degros & Jurriaan Hillerstrom (Artgineering)
  • 2e prijs professionelen: Nieuw Bollenland, Twan Jütte (Architektenwerk Twan Jütte)
  • 3e prijs professionelen: Copy_Paste, John Treffer, Jos Hartman & Thijs de Zeeuw
  • Eervolle vermeldingen professionelen: Hup-Bollen-Hup, Sehmsdorf + Robel; Tulips' cover, Olindo Merone Architect; Achter de schermen, Johanna Günther, Mathias Lehner & Leo van de Burg
  • Prijs ervaringsdeskundigen: Alexander Warmenhoven
Opdrachtgever
Erfgoedhuis Zuid-Holland


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.