Ontwerpwedstrijden - Kust in beweging
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Kust in beweging

Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen NBTC (voorheen Toerisme en Recreatie TRN) schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit met de vraag om de kust als toeristische en recreatieve bestemming aantrekkelijker en beter bereikbaar te maken door het bieden van innovatieve en realistische oplossingen voor mobiliteit van en naar de Nederlandse Noordzeekust. Inpassing van de voorgestelde oplossing in het landschap maakt deel uit van de opgave. Daarbij moet mobiliteit naast identiteit en herbergzaamheid deel uitmaken van de kwaliteit van de kust. 

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. Het NBTC heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd over de opstelling van het prijsvraagprogramma.
NBTC gaat in gesprek met gemeenten en organisaties langs de kust om na te gaan of gekomen kan worden tot uitwerking van de ideeën.

Resultaat
Winnaars:

  • The Dutch Mountains, Remko Remijnse en Rocco Reukema (2by4-architects)
  • Kustland E19A4 Marnix Vink, Helene van Dooremolen, Arjen de Groot en Marjan van Capelle (Kuiper Compagnons) en Stefan Pieterse (Din_arch)
  • The beach within reach, Nicole van der Waart, Jim van Wingerden en Nienke van de Lune (Movares)
  • Extra prijs van het Nationaal Comité 2003 Europees Jaar van Mensen met een Handicap is door de jury uitgereikt Dynamisch pad Een levende weg door een levend landschap, aan Astrid Bennink.
  • Eervolle vemeldingen: Hollandse kust kiest, Arjan van der Hout, Marije Schuurman, Amber van Tatenhove, Stella Eitjes en Paul Sistermans en Ab-ba, Gerrit van Oosterom, Allard Koopal, Annalisa Castorri, Jeroen Eulderink en Tom Kohler.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.